6 Kwi

Przepisy dotyczące noszenia wojskowych mundurów przez cywili

Mundur to jeden z najważniejszych i niezbędnych elementów wyposażenia każdego żołnierza, niezależnie od stopnia i rodzaju służby. Zgodnie z rozporządzeniem ministra obrony mundur może być noszony jedynie przez osoby uprawnione – co jednak należy rozumieć przez „osoby uprawnione”? Czy rozporządzenie to dotyczy jedynie osób pełniących czynną służbę wojskową? Czytaj dalej