2 mar

Badania panelowe wykonasz z programami do ankiet on-line

[REKLAMA]

Dzięki badaniom panelowym możemy zgromadzić wiarygodne dane w określonych odstępach czasowych. Są one prowadzone wśród tych samych respondentów, dlatego możemy dzięki nim określić trendy w danej dziedzinie. Teraz badania te można wykonać również z wykorzystaniem specjalnych programów do ankiet on-line!

Badania panelowe są podobne do badań trackingowych, niemniej jednak koncentrują się one na innych grupach. W przypadku badań trackingowych odpowiadają inne osoby, natomiast przy badaniach panelowych – te same. Badania panelowe najczęściej prowadzone są w branży marketingowej, ponieważ dzięki nim można wtedy określić, czy prowadzone działania przynoszą oczekiwany skutek, ale mają one również inne zastosowania.

Najczęściej badania panelowe przeprowadza się w celu:

  • określenia wpływu jakiegoś wydarzenia czy też serii wydarzeń na respondentów
  • wskazania na wyboru dokonywane przez respondentów pod kątem określonych potrzeb

Przy badaniach panelowych bardzo ważne jest określenie typu respondenta, geograficznego zasięgu badania, metody zbierania danych. Próba do badania może być losowa czy też nielosowa. Próby losowe są wykorzystywane głównie w przypadku dużych projektów sondażowych, natomiast w marketingu stosuje się częściej próby nielosowe.

Jedną z najczęściej stosowanych odmian badań panelowych są panele konsumenckie, które stosowane są w marketingu. Dzięki nim można systematycznie śledzić zachowania, opinie konsumenckie, na przykład w zakresie konsumpcji, wydatków, powtarzalności zakupu, lojalności w stosunku do danej marki.

hands-woman-legs-laptop

Badania panelowe on-line

Obecnie najczęściej badania panelowe przeprowadza się przez internet – poprzez odpowiedni program do ankiet można zebrać informacje za pośrednictwem sieci. Wówczas dużą zaletą takiego badania jest możliwość jego cyklicznego powtarzania znacznie łatwiej niż przez inne kanały, na przykład poprzez wysyłanie zaproszeń do badania na adres e-mailowy.

Jeżeli chcesz przeprowadzić badania panelowe przez internet, możesz przetestować je także całkowicie przez internet za darmo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *