24 kwi

Egzekucja komornicza z ruchomości

[REKLAMA]

Egzekucja komornicza z ruchomości przeprowadzana jest w sytuacji, gdy pomimo decyzji sądu dłużnik nie spłaca swoich zobowiązań. We wniosku o egzekucję z ruchomości wierzyciel powinien wskazać miejsce, w którym ruchomości się znajdują i wymienić ruchomości, które należy zająć.

Egzekucja z ruchomości służy ściągnięciu z majątku dłużnika należności wierzyciela. We własnym interesie, wierzyciel powinien wskazać ruchomości, które należy zająć, aby można było z nich skutecznie przeprowadzić egzekucję. Komornik jest związany treścią wniosku złożonego przez wierzyciela, dlatego nie może dokonywać egzekucji w szerszym rozmiarze, niż wskazany we wniosku.

Jakie ruchomości może zająć komornik

Ruchomości, które komornik może zająć, są dokładnie określone przez przepisy prawa. Nie należą do nich środki niezbędne dłużnikowi do życia i utrzymania. Do ruchomości, które można zająć zaliczamy m.in:

  • sprzęt, w tym AGD i RTV,
  • pojazdy mechaniczne,
  • komputery,
  • wyposażenie mieszkania,
  • inne ruchomości.

Wśród rzeczy, które z przyczyn humanitarnych i społecznych nie podlegają egzekucji są m.in:

  • ubrania codzienne, pościel i przedmioty urządzenia domowego, które są niezbędne dla dłużnika i członków będących na jego utrzymania na okres jednego miesiąca,
  • zapasy żywności i opału niezbędne dla dłużnika i członków jego rodziny na okres jednego miesiąca,
  • przedmioty niezbędne do nauki, odznaczenia, przedmioty służące do praktyk religijnych, które mogą być sprzedane znacznie poniżej ich wartości, a dla dłużnika mają znaczną wartość użytkową.

– Co ważne, zajęciu podlegają ruchomości dłużnika, którymi włada, bez względu na to kto jest ich właścicielem. Oznacza to, że komornik nie musi badać tytułu prawnego łączącego dłużnika z ruchomością, ustala jedynie czy dłużnik włada daną ruchomością. W ten sposób, komornik może zająć wszystkie ruchomości, którymi włada dłużnik, nawet jeśli nie jest on ich faktycznym właścicielem. To obowiązkiem dłużnika jest zgłoszenie komornikowi o prawach osób trzecich do zwolnienia od egzekucji zajętych ruchomości i podanie adresów tych osób. – wyjaśnia pracownik Kancelarii Komornika Sądowego Janusza Kruka

Jaką część ruchomości zajmuje komornik?

Podczas egzekucji ruchomości obowiązuje szereg reguł. Jedną z najważniejszych jest zasada, że nie należy zajmować więcej ruchomości, niż jest potrzebne do zaspokojenia wierzyciela w zakresie dochodzonej należności i kosztów egzekucyjnych (art. 845 § 3 kpc). Odstępstwo od tej zasady upoważnia dłużnika do wnioskowania o zawieszenie postępowania egzekucyjnego, jeżeli wcześniej zajęty majątek wystarcza na zaspokojenie wierzyciela. Po drugie – zajęcie ruchomości powinno zostać przeprowadzone w jednym terminie. Jeśli doszło do przerwania tej czynności, komornik jest zobowiązany zapobiec usunięciu niezajętych ruchomości, np. poprzez opieczętowanie pomieszczeń z tymi ruchomościami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *