22 sie

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – najważniejsze zasady

[REKLAMA]

Wzrost poziomu konsumpcji bezpośrednio przekłada się na ogromne ilości śmieci, jakie każdego dnia wyrzucamy do pojemników. Nic dziwnego, że gospodarka pozostałościami komunalnymi doczekała się licznych regulacji na szczeblu unijnym i krajowym. Chcesz poznać najważniejsze zasady składowania i utylizacji odpadów? Zapraszamy do lektury naszego poradnika, w którym opiszemy fundamenty ekologicznego postępowania z resztkami konsumpcyjnymi.

Zasady postępowania z odpadami w zapisach ustawy

Zastanawiasz się, jaki akt prawny koncentruje się na kwestiach zarządzania odpadami? Jest nim ustawa z 2012 roku, do której dołączają różne rozporządzenia wykonawcze. Polskie prawo przewiduje kilka etapów postępowania ze śmieciami. Firmy świadczące usługi komunalne są zobowiązane do wdrożenia procedur, jakie mają na celu ochronę środowiska naturalnego przed zniszczeniem.

Poznaj hierarchię sposobów postępowania z odpadami, która jest zgodna z kierunkiem legislacji unijnej. Wyróżniamy tutaj następujące procesy:

  • zapobieganie,
  • ponowne użycie,
  • recykling,
  • odzysk,
  • unieszkodliwianie.

Za każdym razem, kiedy zamawiasz zewnętrzne usługi komunalne, stajesz się częścią złożonego systemu i przyczyniasz się do dbałości o środowisko.

Na czym polega zapobieganie powstawaniu odpadów?

Punktem wyjścia dla wszelkich pozostałych czynności jest ograniczenie ilości odpadów w obiegu. Jak tego dokonać? Ustawodawca dostarcza kilku wskazówek i sugeruje narzędzia, jakie pomagają w uzyskaniu konkretnego efektu. Oto kilka z nich:

  • wprowadzenie obowiązku segregacji śmieci,
  • kontrola jakości usług komunalnych,
  • projekty edukacyjne w społeczeństwie,
  • promowanie ponownego wykorzystania określonych przedmiotów,
  • ulgi podatkowe dla producentów wdrażających rozwiązania ekologiczne.

Czym jest przygotowanie do ponownego użycia?

Drugi etap postępowania z odpadami skupia się na wydłużeniu cyklu życia danego produktu lub przetworzeniu go na inny przedmiot. Organy państwowe i firmy świadczące usługi komunalne zachęcają obywateli do naprawiania uszkodzonych sprzętów elektronicznych, sprzedawania używanej odzieży czy podejmowania świadomych decyzji konsumpcyjnych (np. korzystanie wyłącznie z opakowań wielokrotnego użytku).

Jak przebiega recykling?

Zasada numer 3 dotyczy właściwego recyklingu, czyli wszystkich czynności przetwórstwa surowców w specjalistycznych zakładach. Miejskie usługi komunalne obejmują wywóz segregowanych śmieci do punktów utylizacji, gdzie zużyte przedmioty poddaje się przetopieniu lub modyfikacjom konstrukcyjnym.

Czym jest unieszkodliwianie?

Jeśli z różnych przyczyn nie jest możliwe ponowne wykorzystanie odpadów z danej kategorii, należy je unieszkodliwić. Obowiązuje tutaj zasada bliskości — utylizacja następuje możliwie blisko miejsca wytworzenia pozostałości. Wiele śmieci trafia do specjalistycznych spalarni, gdzie ulegają zniszczeniu w temperaturze przekraczającej 1000 stopni Celsjusza.

Profesjonalne usługi wywozu odpadów komunalnych — dlaczego warto?

Zastanawiasz się, dlaczego gospodarka odpadami to domena specjalistycznych przedsiębiorstw? Usługi komunalne cieszą się powodzeniem ze względu na wygodę i niski koszt całego procesu. Poszukujesz podmiotu, który odbierze od Ciebie odpady i przekaże je do punktu utylizacji? Zapoznaj się z ofertą firmy BYŚ, jaka specjalizuje się w gospodarce pozostałościami z dowolnej kategorii. Wypełnij formularz internetowy na stronie www.bys.pl i wybierz świadczenie odpowiadające Twoim potrzebom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *