19 sie

Jakie zmiany zaszły w tematyce upadłości konsumenckiej w 2021 roku?

[REKLAMA]

Nieoczekiwana, pandemiczna rzeczywistość i związana z nią trudna sytuacja ekonomiczna w kraju sprawiły, że w ubiegłym roku odnotowano dynamiczny wzrost wniosków o upadłość konsumencką. Wobec tego podjęto działania mające na celu usprawnienie całej procedury, z której korzysta coraz więcej osób. Stąd najnowsze zmiany w prawie upadłościowym. Mimo że nie są zbyt drastyczne, wpłyną jednak na przebieg tego postępowania w 2021 roku. Czytaj dalej i dowiedz się, jakie zmiany zaszły w tematyce upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka 2021 – zmiany

Ubiegły rok, pod znakiem pandemii COVID-19, przyczynił się do nagłego wzrostu zadłużenia Polaków. Upadające biznesy i pogłębiające się kłopoty finansowe obywateli sprawiły, że zwiększyła się także liczba składanych wniosków o upadłość konsumencką. Ogłoszenie się upadłym konsumentem zostało przez wielu uznane za najkorzystniejsze rozwiązanie trudnej sytuacji materialnej i jedyną szansę na jej skuteczne podreperowanie. Można przypuszczać, że tendencja ta będzie się utrzymywać również w tym roku. Wszystko za sprawą negatywnych skutków pandemii, które wciąż dotykają nie tylko wielu przedsiębiorców, ale również osoby prywatne. Wiele z nich bowiem nagle zostało bez pracy i możliwości regularnej spłaty swoich zobowiązań finansowych.

Na jakie zmiany musi przygotować się każdy, kto rozważa ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Na mocy nowelizacji prawa upadłościowego z dnia 24 marca 2020 roku wprowadzono kilka istotnych usprawnień, mających za zadanie przyśpieszyć tę procedurę. Zmiany związane są z:

  • uruchomieniem Krajowego Rejestru Zadłużonych i przeniesieniem z dniem 1 lipca 2021 roku postępowań upadłościowych do systemu teleinformatycznego;
  • powołaniem do roli syndyka doradcy restrukturyzacyjnego, który będzie prowadził akta w systemie;
  • wprowadzeniem możliwości dostępu do akt sprawy za pośrednictwem Internetu;
  • rozpoznaniem wniosku na posiedzeniu niejawnym;
  • poprawą tzw. pre-packu – dłużnik będzie mógł do wniosku o upadłość konsumencką załączyć również ofertę kupna jego majątku przez wskazanego nabywcę, co skutecznie skróci czas trwania postępowania upadłościowego;
  • poszerzenie listy osób uprawnionych do wnioskowania o upadłość konsumencką o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

Ogólna informatyzacja postępowania upadłościowego przynosi wiele korzyści. Od tego roku wszystkie wymagane pisma będą składane za pomocą systemu teleinformatycznego. Dotyczy to również samego wniosku o upadłość konsumencką. Sprawę ułatwia dodatkowo fakt, że wszelkie akta i ich doręczanie do odpowiednich instytucji także mogą być realizowane drogą elektroniczną.

Dobrą wiadomością jest ponadto fakt, że w 2021 roku ograniczono liczbę przesłanek, które należy spełnić, by sfinalizować tę procedurę. Jednak oprócz wielu usprawnień należy pamiętać również o nowych wymogach ciążących na wnioskodawcach. Dotyczy to np. dodatkowych informacji, jakie muszą znaleźć się we wniosku o upadłość. Nowelizacja ustawy wymaga nowego wzoru formularza i warto o tym pamiętać, by cała procedura faktycznie przebiegła sprawniej.

Sprawy związane z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej nigdy nie należały do szczególnie łatwych i przyjemnych. Być może najnowsze zmiany dotyczące przebiegu postępowania upadłościowego przyczynią się do tego, że cała procedura będzie odbywać się dużo sprawniej i korzystniej dla dłużników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *