15 wrz

Kredyt studencki szansą na zdobycie atrakcyjnej pracy?

[REKLAMA]

Nauka na wszystkich polskich uczelniach jest odpłatna. Tak, to prawda, bo jeżeli szkoła jest uczelnią państwową i nie pobiera czesnego to student i ta ponosi wydatki. Nie jest to czesne ale np. wpisowe, zakup pomocy naukowych niezbędnych do nauki, przystępowanie do egzaminów kończących szkołę. Zazwyczaj studiowanie wiąże się z przeprowadzką do innego miasta i kosztami wynajmu mieszkania.

Obecnie najatrakcyjniejsze uczelnie są szkołami wyższymi niepaństwowymi wobec czego pobierają czesne za umożliwianie nauki. Studiowanie w dobrych uczelniach, gdzie jest zapewniona wysoka jakość procesu nauczania pozwala na odpowiednie przygotowanie do pracy zawodowej  a potem znalezienie atrakcyjnej pracy. Na dobrej edukacji nie można oszczędzać, ponieważ od niej zależy przyszłość. Przy braku wsparcia finansowego ze strony rodziny jednym z możliwości finansowania jest preferencyjny kredyt studencki, który należy traktować jako inwestycję w przyszłość.

Celem nadrzędnym stworzenia kredytów studenckich przez państwo było zapewnienie pomocy finansowej dla studentów z mniej zamożnych rodzin.

Kredyt studencki należy do kredytów udzielanych osobom indywidualnym i polega na zawarciu pisemnej umowy między bankiem a kredytobiorcą. Bank wypłaca określoną kwotę pieniężną a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać pożyczone pieniądze na wyznaczony cel i zwrócić kwotę z prowizją i odsetkami.

Kredyt studencki jest udzielany przez banki komercyjne osobom studiującym w celu poprawy jakości życia poprzez rozszerzenie dostępu do szkolnictwa wyższego.

O niskoprocentowy kredyt może się ubiegać każdy słuchacz pierwszych studiów wyższych zarówno państwowych jak i niepaństwowych, dziennych, zaocznych czy też wieczorowych. Warunkiem jest rozpoczęcie studiów przed 25 rokiem życia i spełnienie kryterium dochodowego czyli odpowiedni dochód na jednego członka rodziny.  Kwota dochodu co roku w grudniu jest ogłaszana przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie dwóch osób. Udzielany jest na okres maksymalnie 6 lat a wypłacana kwota jest przez 10 miesięcy roku szkolnego.  Warunkiem wypłaty jest zaliczanie semestrów.

Dobrą stroną kredytu jest brak odsetek przez okres pobierania transz i dwa lata po ukończeniu studiów aż do momentu rozpoczęcia spłacania.

Spłacanie kredytu należy rozpocząć po 2 latach od zakończenia nauki a czas spłaty jest rozłożony na dwukrotnie dłuższy okres czasu. Bonusem przy spłacie jest możliwość umorzenia nawet  20% zaciągniętego kredytu za znalezienie się w grupie 5% najlepszych studentów. Ze względu na bardzo trudną sytuację życiową, całkowitą niezdolność kredytową lub śmierć kredytobiorcy istnieje możliwość częściowego lub całkowitego umorzenia spłat rat.

Wielkim walorem kredytu studenckiego jest niskie oprocentowanie, którego wysokość jest niższa od oprocentowania kredytów gotówkowych. Kolejną zaletą jest możliwość spłaty po kilku latach oraz możliwość pobierania nauki przy braku wsparcia finansowego ze strony najbliższych. Wadą jest obciążenie finansowe młodego człowieka, który czeka jeszcze na podjęcie pracy zawodowej.

Więcej informacji
Publikację przygotował Niezależny Doradca Kredytowy Tomasz Wostal – kredyty to nasza specjalność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *