31 sty

Papierowe a plastikowe opakowania. Analiza wpływu na środowisko

[REKLAMA]

Porównując papierowe i plastikowe opakowanie, większości z nas wskazanie bardziej ekologicznego rozwiązania jest proste. Zakładamy, że opakowania papierowe są mniej szkodliwe dla środowiska niż te wykonane z tworzyw sztucznych, ponieważ są naturalne i szybciej się rozkładają. Czy na pewno mamy rację?

Okazuje się, że w świecie produkcji opakowań nic nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać – przekonuje nasz rozmówca z firmy POLPAK. Okazuje się bowiem, że zarówno korzystanie z opakowań z papieru, jak i z plastiku nie pozostaje obojętne dla środowiska.

Produkcja opakowań

Rozważając wpływ opakowań na środowisko naturalne nie powinniśmy ograniczać się do problemu zagospodarowania odpadów. Już sam proces produkcyjny nie jest obojętny dla ekosystemu, a zatem warto chwycić szerszą perspektywę, która okazuje się zaskakująca.

Jeśli porównamy ilość zanieczyszczeń powstałych w procesie produkcji opakowań okaże się, że przy wytwarzaniu toreb papierowych powstaje ich aż 70% więcej niż podczas produkcji foliowych torebek. Co więcej, przetwarzanie papieru wiąże się z aż 80% większą emisją gazów cieplarnianych i o połowę większym zużyciem wody. Warto też wspomnieć o tym, że do produkcji papieru wycina się drzewa.

Energochłonna produkcja

W kategorii zagrożenia dla środowiska możemy też postrzegać pobór energii niezbędnej do przeprowadzenia każdego procesu produkcyjnego. W takim porównaniu znowu bardziej ekologiczny okazuje się… plastik. Produkcja opakowania o takich samych parametrach wytrzymałościowych z papieru pochłonie aż 4x więcej energii.

Pallets with wastepaper and wasteplastic packs

Odpady opakowaniowe

Problem z opakowaniami plastikowymi pojawia się więc dopiero na etapie, kiedy stają się odpadami. Ponieważ tworzywa sztuczne ulegają bardzo powolnemu rozkładowi, optymalnym rozwiązaniem byłoby ich ponowne wykorzystanie. Zadanie jest możliwe jedynie pod warunkiem budowania świadomości konsumentów i ich dobrej woli, ponieważ kluczowe staje się tu sortowanie śmieci.

Tymczasem zużyte opakowania plastikowe znajdziemy dziś wszędzie: na ulicach, w rzekach i morzach, w lasach i – co wcale nie jest dobrym rozwiązaniem – w atmosferze, jako dym ze śmieci palonych w piecach. Każda z wymienionych sytuacji stwarza potencjalne zagrożenie dla zwierząt oraz dla ludzi.

Precyzyjna ocena wpływu opakowań plastikowych i papierowych na środowisko wydaje się więc bardzo trudna, a nawet niemożliwa. Choć na etapie wytwarzania produktu, jakim jest opakowanie, bezpieczniejsze dla natury jest korzystanie z tworzyw polimerowych, ich ostateczny wpływ na środowisko zależy od dalszego sposobu postępowania ze zużytym opakowaniem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *