9 wrz

Wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Generali, z myślą o podróży

[REKLAMA]

Nie ma znaczenia czy chcemy wyjechać za miasto, a może też planujemy większą wyprawę za granicę, bo w każdym przypadku warto pamiętać o bezpieczeństwie. Stąd też rozsądną decyzją jest wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego. Na rynku jest ich sporo, lecz chcąc dokonać słusznego wyboru koniecznie, trzeba poznać je, chociażby w zarysie. W niniejszym tekście postaramy się przybliżyć nieco usługę w równym stopniu przyjazną osobom podróżującym w kraju, jak i za granicą. Mowa jest tu o ubezpieczeniu Generali, z myślą o podróży. Co zatem warto wiedzieć na temat tego ubezpieczenia?

Wszyscy wiemy doskonale, że okres pandemii nie sprzyja podróżom. Stopniowo zagrożenie zaczyna się zmniejszać, lecz warto zachować rozsądek i mieć na uwadze stale obecne ryzyko. Stąd też Generali w swojej ofercie ubezpieczeń turystycznych bierze ten aspekt. Tym samym może ono pokrywać koszty ewentualnego leczenia w wyniku zachorowania na koronawirusa. Do tego w różnych zakątkach świata pozostają wciąż zamknięte granice lub też występują ograniczenia związane z przemieszczaniem się ludzi. Tym samym część osób nie może powrócić, a inni napotkać mogą opóźnienia w realizacji, np. pomocy medycznej. Wszystko to zostało zawarte w podstawowym zakresie ubezpieczenia Generali, a zatem nie ma potrzeby jego rozszerzania bądź też podnoszenia składki.

W jakich miejscach obowiązuje niniejsza oferta?

Jest to ubezpieczenie turystyczne, które swoim zasięgiem obejmuje Polskę, Europę, Cały Świat, Świat bez USA lub Polski. Jest to uzależnione od wybranej przez nas strefy wyjazdu.

Jaki jest przedmiot ubezpieczenia?

Decydując się na ofertę zagraniczną mamy zagwarantowaną opiekę i pokrycie kosztów leczenia, usługę assistance, a także ubezpieczenia mienia na czas wyjazdu. Można oczywiście wspomnianą wersję podstawową rozszerzyć o ofertę dodatkową. Mamy tu zatem NNW, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie sprzętu sportowego, bagażu podróżnego, odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej wcześniejszy powrót do kraju, Moto assistance i tym podobne.

Warto skorzystać z rozszerzenia NNW

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków swoje działanie opiera o wysokość procentu od sumy ubezpieczenia. Tym samym za dany uszczerbek na zdrowiu przysługuje nam określona kwota. Opłaca się więc skorzystać z najwyższej sumę NNW. Ubezpieczony może wskazać kwotę między 30 a 60 tysięcy PLN.

Ubezpieczenie a praca

Ubezpieczenie turystyczne Generali, z myślą o podróży daje możliwość skorzystania z oferty również osobom, które podjęły się fizycznej pracy zarobkowej poza granicami naszego kraju. Warto wiedzieć, że praca o charakterze umysłowym jest dostępna w podstawowej ofercie ubezpieczenia. To w przypadku pracy fizycznej należy wskazać wariant “podróże służbowe”. Jeśli charakter naszej pracy obejmuje elementy pracy umysłowej wraz z fizyczną, to przez ubezpieczyciela jest ona traktowana jako praca fizyczna. Tym samym należy wykupić wersję rozszerzoną ubezpieczenia.

Co nie znajdziemy w ofercie ubezpieczenia?

Nie są tu dostępne świadczenia, których wysokość przekracza kwoty zapisane w umowie. Kolejnym wykluczeniem są szkody z tytułu OC w życiu prywatnym na kwoty niższe niż 300 zł. Nie można też ubiegać się rekompensaty przy uprawianiu niebezpiecznych sportów w amatorskim i wyczynowym wydaniu.

Zakres obowiązywania niniejszego ubezpieczenia zaczyna swój bieg w momencie, który został wskazany w umowie. Ubezpieczenie Generali, z myślą o podróży w przypadku zagranicznej wycieczki zaczyna swój bieg momentu przekroczenia granicy przez ubezpieczonego. Z kolei na wyjazdy krajowe ubezpieczenie wchodzi w życie od momentu przekroczenia drzwi miejsca zamieszkania.

Czy opisane tu ubezpieczenia można nabyć w formie zdalnej?

Nie ma żadnych przeciwwskazań, aby umowę ubezpieczenia turystycznego w Generali zawrzeć przez internet. W tym też celu warto odwiedzić stronę internetową pod adresem https://ubezpieczenieturystyczne.online/ . Tam też znajdują się wszelkie niezbędne dla Klienta informacje na wskazany tu problem. W razie pytań, czy wątpliwości agent udzieli wyczerpujących odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *