13 mar

Wykorzystywanie materiałów żużlowych ze starych hałd

[REKLAMA]

Hałdy żużlowe stoją zazwyczaj w miejscach, gdzie pracowały huty. Hałdami są odpady z prac i procesów hutniczych. Jednak tym różnią się od wielu innych rodzajów odpadów, że z powodzeniem można użyć ich ponownie. Dzięki rozwojowi technologicznemu żużel stał się jednym z podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie. Gdzie i w jaki sposób jest on powtórnie wykorzystywany?

Budownictwo drogowe

Jednym z głównych zastosowań żużlu jest budowa nasypów kolejowych i drogowych. W tej dziedzinie stał się on szalenie popularny nie tylko dlatego, że pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów hutniczych, ale również ze względu na swoje właściwości, które dla tego celu są nieocenione. Żużel bowiem jest bardzo lekki i ma dużą objętość, a jednocześnie jest bardzo odporny na działanie wody i mrozu. W związku z tym jest niezastąpiony w budowie na gruntach słabonośnych, podmokłych lub w miejscach, gdzie droga jest narażona bardzo niskie temperatury. Wspomniana wcześniej lekkość ma tutaj tym większe znaczenie, że na słabym lub podmokłym gruncie ciężki i gęsty nasyp mógłby nie rozwiązać problemu, a w skrajnych przypadkach nawet go pogłębić. Dzięki temu żużel bardzo ułatwia budowę drogi lub trakcji kolejowej w takich miejscach, znacząco obniża również jej koszty. Nie bez znaczenia są oczywiście takie właściwości żużlu jak odporność na ściskanie, nasiąkliwość czy łączliwość z innymi surowcami budowlanymi, na przykład betonem.

Road through a hazy sunny landscape

Budownictwo ogólne

W wielu krajach, zwłaszcza w Europie Zachodniej, istnieje prawny obowiązek stosowania w budownictwie materiałów recyklingowych. W Polsce sytuacja prawna żużlu w zastosowaniach pozadrogowych nie jest jeszcze do końca uregulowana, lecz temat cały czas jest omawiany. Poza budownictwem drogowym żużel stosuje się głównie do odciążania budynków, wokół których wymienia się grunt naturalny na grunt żużlowy. Jest on również mieszany z zaprawami, tynkami czy betonem, aby obniżyć koszt budowy przy zachowaniu jakości materiałów. Można nawet powiedzieć, że taka mieszanka betonu i żużlu jest szlachetniejsza, ponieważ żużel czerpany ze starych składowisk jest już wiekowy i przez to wysezonowany – nie potrzebuje więc żadnych dodatkowych zabiegów stabilizacyjnych.

Swojego czasu krążyły plotki, że żużel, jako odpad produkcyjny procesów hutniczych, może być rakotwórczy. Jednak badania dawno już wykazały, że nic takiego nie ma miejsca – a w dodatku wypłukiwany do wód gruntowych w żaden sposób nie wpływa na ich zanieczyszczenie. Sprawia to, że jest to jeden z najlepszych dostępnych obecnie materiałów budowlanych. Aby mieć tego pewność, warto czerpać ten surowiec ze sprawdzonych źródeł, jak np. firma Ekoprod sp. z o.o., która regularnie przeprowadza badania sprzedawanego przez siebie kruszcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *