22 maj

Wyposażenie samochodów do transportu międzynarodowego

[REKLAMA]

Transport towarów to bardzo odpowiedzialne zadanie, które powinno być realizowane w zgodzie z krajowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Od firm transportowych wymaga się nie tylko terminowości, znajomości procedur towarzyszących przewozowi oraz zatrudniania profesjonalnych, doświadczonych kierowców, ale również dokonywania przewozów przy pomocy pojazdów wyposażonych odpowiednio do rodzaju ładunku. Oto co powinno znajdować się na pokładzie samochodu do transportu międzynarodowego.

System GPS

GPS, czyli Global Positioning System to już właściwie standard w wyposażeniu zarówno pojazdów transportowych, jak i cywilnych. W przypadku transportu towarów nawigacja GPS nie tylko pomaga kierowcy znaleźć właściwą drogę, ale również pozwala nadawcy ładunku śledzić towar, a także monitorować czas pracy kierowcy – jest to pomocne przy rozliczaniu kosztów transportu, a także pozwala zapobiegać sytuacjom, kiedy kierowca jest zbyt przemęczony, by bezpiecznie prowadzić pojazd.

Specjalistyczne wyposażenie

Niektóre z towarów, takie jak żywność czy produkty farmaceutyczne mogą być przewożone wyłącznie pojazdami posiadającymi specjalistyczne wyposażenie, między innymi aparaturę utrzymującą stałą temperaturę, a także czujniki do monitorowania warunków w komorze ładunkowej – temperatury czy poziomu wilgoci.

Przewóz ładunków niebezpiecznych

Ładunki niebezpieczne, czyli przede wszystkim różnego rodzaju związki chemiczne – nawozy, paliwo – powinny być transportowane ze szczególną ostrożnością. Samochody przeznaczone do ich przewozu powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa ładunku. Zgodnie z międzynarodową umową ADR, dotyczącą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, wszystkie pojazdy o masie całkowitej powyżej 12 ton powinny mieć zamontowany ogranicznik prędkości ustawiony tak, by pojazd nie mógł przekroczyć prędkości 90 km/h. Pojazdy te ponadto powinny posiadać układy hamulcowe, których konstrukcja i skuteczność spełniają wymagania opisane w Regulaminie EKG nr 13.  Każdy pojazd powinien dodatkowo posiadać niezbędne artykuły bezpieczeństwa. Do podstawowych zaliczamy:

  • Co najmniej jeden klin do podkładania pod koła
  • Dwa stojące znaki ostrzegawcze do oznakowania miejsca awarii
  • Kamizelkę lub ubranie ostrzegawcze dla każdego członka załogi pojazdu
  • Latarkę dla każdego członka załogi pojazdu (nie może ona zawierać powierzchni metalowych, mogących powodować iskrzenie.

W zależności od właściwości ładunki niebezpiecznego w wyposażeniu samochodu powinny znaleźć się również:

  • Sprzęt do ochrony dróg oddechowych
  • Środki ochrony indywidualnej
  • Wyposażenie niezbędne do wykonania dodatkowych czynności, np. likwidowania niewielkich wycieków lub zbierania materiałów sypkich

Profesjonalne usługi związane z międzynarodowym transportem drogowym towarów znajdziemy w ofercie firmy Logius Express.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *