23 cze

Zarządzanie ryzykiem – rodzaje kontroli ryzyka

[REKLAMA]

Ryzyko związane jest z prowadzeniem każdego biznesu. Aby je zminimalizować, wykorzystuje się specjalistyczne rozwiązania informatyczne skoncentrowane na zarządzaniu ryzykiem. W jaki sposób możemy wtedy kontrolować ryzyko?

Zarządzenie ryzkiem to inaczej podejmowanie konkretnych decyzji oraz prowadzenie działań, które skupione są na osiągnięciu jak najmniejszego, akceptowalnego poziomu ryzyka. W praktyce jest to diagnozowanie różnych źródeł ryzyka oraz sterowanie ryzykiem, aby zagwarantować stabilne warunki do rozwoju firmy.

Stosuje się obecnie różne metody oceny ryzyka, ale zawierają one zasadniczo wspólne elementy. Zaliczają się do nich: identyfikacja zagrożenia wywołującego ryzyko, ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń tego rodzaju, a także strat, jakie mogą się wtedy pojawić. Warto przy tym wskazać, że dotyczy to zarówno strefy biznesowej, ale również tej społecznej. Na podstawie pozyskanych informacji przedsiębiorstwo może opracować taką metodologię zarządzania ryzykiem, która będzie najbardziej korzystna.

 

Proces zarządzania ryzyka składa się zatem z następujących etapów:

  • identyfikacja ryzyka
  • pomiar ryzyka
  • sterowanie ryzykiem
  • kontrola ryzyka

Skupmy się tutaj na ostatnim punkcie, czyli na kontroli ryzyka. Przede wszystkim bazuje ona na decyzjach i działaniach firmy, które bazują na określonych czynnikach ryzyka. Poprzez zastosowanie specjalnych metod statystycznych, także ze wsparciem oprogramowania, na przykład sas.com, jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko i wyeliminować ryzyko wystąpienia szkody.

Stosuje się wtedy dwie metody:

  • unikanie ryzyka
  • redukcja ryzyka

W przypadku unikania ryzyka najważniejsze jest zmniejszenie potencjalnych strat, które mogą się pojawić, na przykład ze strony natury. Wtedy całkowicie unikamy ryzyka. Drugie rozwiązanie, czyli redukcja ryzyka to wybieranie takich metod postępowania, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, które może się pojawić, na przykład przez zastosowanie bardziej kosztownych materiałów.

Wsparcie w zarządzaniu ryzykiem zapewnia SAS, Statistical Analysis System – sas.com.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *