4 gru

Jak sfinansować inwestycję przy pomocy dotacji unijnych?

[REKLAMA]

Przedsiębiorcy mają wiele pomysłów związanych z inwestycjami, które chcieliby zrealizować. Na pomoc przychodzą im dotacje unijne, które mogą rozwiązać bolączki związane z brakiem kapitału. Na rynku istnieje wiele instrumentów pozwalających na wdrożenie określonych projektów. Kto może z nich skorzystać?

Główni beneficjenci dotacji unijnych

Firmy z sektora MŚP stanowią większość polskiego rynku. Dlatego dofinansowanie inwestycji jest skierowane w dużej mierze właśnie do nich. Ma to odzwierciedlenie w faktycznych potrzebach, bo według statystyk są najchętniej korzystającymi z programów wsparcia podmiotami. Dlatego obecnie można wykorzystać kilka sposobów           zapewniających swobodny dostęp do środków finansowych celem realizacji projektów inwestycyjnych. Poniżej przedstawiono niektóre z nich.

Elementy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Bony inwestycyjne dla MŚP

Są to dwa programy związane z zaprojektowaniem i wdrożeniem technologii dzięki udziałowi polskich jednostek naukowych. W pierwsze kolejności można liczyć na 85% dofinansowania ze strony BGK na pokrycie kosztów z realizacją projektu. W drugim przypadku istnieje możliwość pozyskania kapitału w wysokości 70% kosztów wdrożenia projektu. Dzięki temu programowi możliwe jest dofinansowanie inwestycji poprzez jej zaplanowania i zrealizowanie w większości ze środków BGK.

Bony Usługowe dla MŚP

Nieco inny charakter mają dotacje unijne opracowane pod kątem usługowym. Chodzi o programy mające na celu wdrażanie rozwiązań dla osób z zaburzeniami funkcjonalnymi. Może chodzić o ograniczenia fizyczne i poznawcze. Dzięki temu programowi możliwe jest sfinansowanie projektu badawczego o łącznej wartości nieprzekraczającej 400 000 zł. Dzięki wsparciu z BGK przedsiębiorca może liczyć na pomoc rzędu 340 000 zł.

Design dla Przedsiębiorców

W tym programie chodzi głównie o dofinansowanie inwestycji mającej na celu stworzenie projektu wzorniczego, którego efektem będzie powstanie nowego produktu technologicznego skierowane do osób z ograniczeniami funkcjonalnymi. W ten sposób może zostać sporządzony i sfinansowany projekt, a także jego wdrożenie. W tym programie dotacje unijne pokrywają 85% kosztów związanych z inwestycją, co maksymalnie może wynosić 1 125 000 zł.

Oczywiście powyższe programy nie są jedynymi, które mają na celu wzmocnienie pozycji firm MŚP na rynku. Wobec ciągłej potrzeby rozwoju można uzyskać dofinansowanie inwestycji, związane z realizacją nowego bądź ulepszonego procesu produkcyjnego.

Przykładem konkretnego podmiotu, który został beneficjentem takiego programu, jest przedsiębiorstwo, które dokonało budowy hali produkcyjnej i zakupu maszyn oraz linii technologicznych celem wdrożenia na rynek polski i zagraniczny innowacyjnych paneli podłogowych.

W konsekwencji osiągnięto cel zastosowania uszlachetniania drewna w autorskiej komorze. Dzięki uzyskanym środkom firma może nadal dynamicznie się rozwijać i funkcjonować nie tylko na rodzimym, ale również zagranicznym rynku. W ten sposób zwiększa swoje przychody. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, dotacje unijne czekają również na Ciebie!

edoradca.pl
Artykuł powstał we współpracy z portalem edoradca.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *