10 sty

Zatrudnienia pracowników z Ukrainy.

Liczba Ukraińców i pracowników ze wschodu będących w Polsce stale wzrasta. Są oni bowiem potrzebni polskim przedsiębiorcom oraz cenieni m.in. za pracowitość. Przy ich zatrudnieniu musimy wykazać się kilkoma dodatkowymi formalnościami.

Obywatele będący na Ukrainie i chcący wykonywać pracę w Polsce przynależą do grupy obcokrajowców ze wschodu, którzy podlegają znacznie prostszym procedurom podjęcia pracy w Polsce. Do tej samej grupy przynależą również pracownicy Rosyjscy, Mołdawii, Armenii, Białorusi i Gruzji.

By w pełni legalnie zatrudnić pracowników z Ukrainy trzeba będzie przedłożyć we właściwym dla państwa firmy PUP-ie dokumenty m.in. Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi ze wschodu. Gdy PUP potwierdzi i zarejestruj złożone oświadczenie, wtenczas firma może je ponownie pobrać i od tego momentu może zatrudnić legalnie pracownika z Ukrainy. Zarejestrowanie przez PUP powyższego oświadczenia powinna zająć urzędom minimum jeden dzień. Na podstawie tego oświadczeniaobywatel Ukrainy, Rosji czy Mołdawii może już starać się o wizę pracowniczą w Polsce. Obcokrajowca w Polsce  mogą państwo zatrudnić wyłącznie na podstawie umowy pisemnej umowy o pracę na warunkach nie gorszych niż oferowane są pracownikom Polskim.

Podobnie jak w przypadku pracowników z Polski, obcokrajowców ze wchodu należy zarejestrować i zgłosić do ZUS w przeciągu 7 dni w celu ubezpieczenia. Jedynym wyjątkiem jest zmiana numeru PESEL na numer paszportu pracownika z Ukrainy. Dodatkowo pracownik z Ukrainy powinien zostać zameldowany w miejscowości gdzie wykonuje pracę według  standardowych procedur.

pracownikukraina

W powyższym oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy należy umieścić dane firmowe oraz pracownika z Ukrainy, miejsce wykonywania powierzonej mu pracy oraz stanowisko. Ważnym elementem jest również termin w którym pracownik będzie wykonywał pracę. Łącznie całkowity okres pracy nie może przekroczyć 180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

W przypadku, gdy okres 180 dni dobiega końca a pracownik z Ukrainy nadal chce pracować to firma posiada dwie możliwości. Pierwsza, która jest prosta, polega na wnioskowaniu o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Druga metoda to wnioskowanie o zezwolenie na pracę w Polsce. Oba wnioski można kierować do Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego dla miasta w którym zarejestrowana jest firma.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *